Vi förbrukar 100 miljarder ton råvarumaterial per år...

Vi förbrukar 100 miljarder ton råvarumaterial per år...

...och slösar bort över 90%. (Circularity Gap report 2022)

Att konsumera utan att fundera över konsekvenserna är något som dom flesta gör tyvärr.

Det finns enkla sätt där vi själva kan förändra vårt beteende som gör att vi slösar mindre naturresurser utan att behöva tumma på prestanda, funktion eller produktivitet.

Vi har nått en punkt där tekniken i vårt informations och kommunikations samhället till stor del överskrider de faktiska behov som finns hos många användare.

Därför behöver vi helt enkelt själva bestämma oss för att påverka de organisationer vi jobbar i så att vi förlänger livscykeln på mer teknik som används av oss i dagsläget.

Här går vi igenom en del saker som praktiskt är möjliga med återbruk av IT-utrustning och hur du själv och som organisation kan ha din utrustning CIRKULERAD så länge som möjligt.
 

Fem tips för att hålla IT-hårdvara CIRKULERAD👇

✔ Ha en plan för IT-hårdvara innan du köper den, sätt en ambitionsnivå för återbruk och återvinning och försök alltid att köpa begagnad utrustning där du har möjlighet

✔ Engagera och inkludera kollegor på resans gång varför det är viktigt att ta hand om och använda datorer och tex mobiltelefonen så länge som möjligt

✔ Beroende på vart organisationen är fundera över vilket faktiskt värde begagnade produkter tillför verksamheten, visa gärna på ekonomiska och funktionella fördelar

✔ Undvika att samla förrådet med överbliven elektronik, se till att omplacera, uppgradera, ge bort eller sälj det ni inte använder så kommer det till användning för någon annan

✔ Slutligen återvinn trasig elektronik som inte går att reparera då blir det till nya sekundära råvaror och minskar slöseriet med att bryta nytt råvarumaterial
 

Återbruk att återanvända teknik förlänger livscykeln 🌎

Att uppgradera, reparera eller köpa IT-utrustning begagnad har många fördelar vi listar några,
  • du sparar pengar jämfört med att köpa ny utrustning
  • du kan ofta få bättre prestanda till en lägre kostnad
  • du behöver inte förändra en befintlig maskinpark
  • du använder redan beprövad och väl fungerande teknik
  • du sparar stort på miljön då du återanvänder och inte köper nytt

Det finns flera olika marknadsplatser där du själv kan köpa in den vanligaste IT-utrustning.

Ibland finns ett behov av att hitta mer specialiserade IKT produkter och då är det bra att ha ett så stort nätverk med pålitliga leverantörer som möjligt, som både klara av att hantera volymbeställningar och jobbar med regelefterlevnad.

Intresserad av mer tips kring återbruk? Följ oss gärna här på Linkedin

Tillbaka till blogg