CIRKULERAD

Vi Köper, Säljer och Mäklar IT-utrustning

Varför välja CIRKULERAD IT-utrustning?

Därför att du sänker kostnaderna vid inköp, får tillgång till ett större produktutbud och bidrar till en bättre framtid i form av minskad klimatpåverkan. Återbrukad IT-utrustning ökar dessutom produktens värde fram till slutet på dess livscykel och den slutligen återvinns.

Det ska vara enkelt att tänka cirkulärt.

Idag finns enkla sätt att ta del av den cirkulära ekonomin genom - att köpa begagnad IT-hårdvara, att hyra IT-produkter, att bättre dela sina interna IT-tillgångar, att kontinuerligt uppgradera, omplacera, reparera teknik i sin helhet eller använda det som går till reservdelar.
När man inte längre har användning för sin utrustning i den egna organisationen så finns det ett stort värde i att låta någon annan återanvända enheterna.

Vi vill aktivt bidra till ett ökat återanvändande av informations- och kommunikationsteknik och erbjuder därför tjänster och produkter som förenklar detta.

 • Du vill sälja IT till oss

  Har din organisation IT-utrustning över som behöver tas om hand på ett säkert sätt? Vi säljer den åt er!

  Läs mer 
 • Du vill köpa IT av oss

  Drabbats av leveransproblem?
  Fyll i formuläret för alternativ med CIRKULERAD IT inom 24 timmar!

  Läs mer 
 • Du vill lära känna oss

  Vill du veta mer om oss och vilka tjänster som vi kan hjälpa till med är du välkommen att läsa mer här!

  Läs mer