Datadestruktion av minnesmedia

Datadestruktion av minnesmedia

När en organisation behöver hantera datadestruktion och eller säker dataradering av minnesmedia som tex hårddiskar, solid state diskar, usb minnen, externa hårddiskar, eller backup band där innehållet är av informationskänslig karaktär.

Det kan till exempel röra sig om bärbara eller stationära datorer med personlig information från tidigare anställda eller information i servrar eller lagringslösningar i datacenter som lagrat företagshemligheter, kunduppgifter eller annat GDPR känsligt material.

Se till att företagshemligheter inte hamnar i orätta händer!

Som organisation behöver ni därför kunna säkert radera personuppgifter eller företagshemligheter när de inte längre behövs, skydda personuppgifter så att inte obehöriga får tillgång till dem och även visa hur ni lever upp till dataskyddsförordningen eller egna uppsatta interna säkerhetspolicy med tex raderingcerifikat eller destruktionscertifikat som några exempel.

Om organisationen idag inte har uppsatta rutiner för att leva upp till skyddandet av GDPR, de egna företagshemligheterna eller dataskyddsförordningen finns flertalet tjänster på marknaden som hjälper till med det. Det kan vara allt från destruktion på plats i er organisation till säker upphämtning och radering för vidareförsäljning eller datadestruktion genom en spårbar process som möter kraven för ISO27001.

Kan din organisation vara utsatt för dataintrång utan din vetskap?

Er organisation ansvarar alltid över den egna insamlade datan även om den mellanlagras i organisationen innan den raderas eller destrueras.

Uttjänt elektronik som inte på ett språbart sätt kan anses som säkert raderade eller destruerade kan leda till ett potentiellt dataintrång där ni själva bär ansvaret.

Nedan går vi igenom olika typer av säkra raderings och destruktionstjänster

DATARADERING

Vi erbjuder lösningar för radering och överskrivning av data för alla typer av hårddiskar, hybrid-diskar, solid state diskar, externa lagringslösningar samt övrig minnesmedia. 

Raderingen sker med Blancco, ett raderingsverktyg certifierat av bland annat Svenska Försvaret och NATO.

En detaljerade rapport sammanställs och presenteras för varje enskilt raderad produkt på partnummer, produkt och serienummernivå och hur raderingen genomförts.
Det här gör att du som organisation har full insyn, kan följa processen och hanteringen samt får den nödvändiga dokumentation som kan behöva visas upp för nationella eller internationella lagförande myndigheter eller vid en eventuell revision. Fördelen med denna hantering är att minnesmedia fortfarande är brukbart och kan därför tryggt säljas vidare till nästa användare.

STRIMLING  - DATADESTRUKTION

Databärande enheter som hårddiskar, hybrid-diskar, solid state diskar, externa lagringslösningar, backup band samt övrig minnesmedia strimlas sönder på plats hos er till 15 mm och elektronikavfallet tas sedan om hand och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt och blir sedan till nya sekundära råvaror i tillverkningsindustrin.

AVMAGNETISERING  - DATADESTRUKTION

Databärande enheter utsätts för ett kraftfullt magnetfält för att avmagnetisera lagringsmediet och fungerar för hårddiskar, hybrid-diskar, solid state diskar, externa lagringslösningar, backup band samt övrig minnesmedia i de fall all systeminformation ska  raderas permanent. Efter en avmagnetesering går minnesmedia ej längre att bruka och data ej längre att återställas vilket medför att detta är en permanent destruktionsmetod som gör mediet oanvändbart. Denna tjänst går även att kombinera med strimling på plats. Elektronikavfallet tas sedan om hand och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt och blir sedan till nya sekundära råvaror i tillverkningsindustrin.

HÅLTAGNING  - DATADESTRUKTION

Databärande enheter som hårddiskar, hybrid-diskar, solid state diskar, externa lagringslösningar, backup band samt övrig minnesmedia utsätts för nittio spikar som perforerar och destruerar individuella minneskretsar. Efter håltagning går minnesmedia ej längre att bruka och data kan ej längre att återställas vilket medför att detta är en permanent destruktionsmetod som gör mediet oanvändbart. Denna tjänst går även att kombinera med strimling och avmagnetsering på plats.
Elektronikavfallet tas sedan om hand och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt och blir sedan till nya sekundära råvaror i tillverkningsindustrin. 

HÅLTAGNING överensstämmer med följande direktiv

DOD Emergency Destruction Guidelines
GDPR (General Data Protection Regulation)
GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act)
HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act)
NIST SP

Samtliga processer och metoder som är beskrivna ovan uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning, EU:s WEEE-direktiv och GDPR. Tjänster följer samma process lokalt som globalt och utförs i en miljö som erhållit högsta säkerhetsklassning och där  den uttjänta elektroniken som destrueras och materialet behöver återvinnas utförs på samma fysiska ställe. Det minimerar onödiga transporter så att du kan vara trygg med att den elektronik du skickar inte hamnar hos någon tredje part.

TJÄNSTER SOM UTFÖRS HOS ER SOM KUND

Alla tjänster som utförs hos er som kund hanteras av en specialutbildad operativ enhet där samtliga medarbetare ute på fält är certifierade för att utföra uppdraget.

Alla våra alternativ för datadestruktion är inte alltid möjlig att utföra på plats, detta på grund av utrymmesskäl samt att IT-utrustning kan sättas ur spel vid avmagnetisering. En föranalys över rådande situation görs vid varje enskilt tillfälle initialt över telefon och sedan på plats hos er innan tjänster utförs så att rätt förutsättningar kan säkerställas.

Vill du veta mer om våra tjänster kan du boka ett möte med oss på denna länk

Tillbaka till blogg